Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Björn Bengtsson Laborator bjorn.bengtsson@sva.se 018-674303

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2013 - 2013

Verifiering och epidemiologisk typning vid SVA av meticillinresistent <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) från svenska djur.

Målet är att uppdaterade metoder och resurser för konfirmering och typning av MRSA finns vid SVA. Dessutom skall i databas vid SVA finnas fullständig information om isolat från rapporterade fall från svenska djur liksom en komplett stamkollektion av MRSA från svenska djur.

MRSA är en bakterie med zoonotisk potential och förekomst hos djur har betydelse för humansjukvården. åtgärder för att begränsa spridning mellan djur och mellan djur och människor måste baseras på korrekt information om isolerade MRSA-stammar.

Senast uppdaterad : 2014-05-16