Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Karin Persson Waller Statsveterinär, docent. Statens veterinärmedicinska anstalt karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2009 - 2011

Vitamin E- och beta-karotenstatus hos kor, råmjölk och spädkalvar på gårdar med hög eller låg kalvdödlighet

I ett tidigare projekt om riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar sågs att spädkalvens status avseende de fettlösliga vitaminerna vitamin E (alfa-tokoferol (ATOK)) och beta-karoten (BK) hade väsentlig betydelse för kalvdödligheten. För att kunna ge rekommendationer om hur man kan förbättra kalvarnas vitaminstatus och därmed minska risken för kalvdödlighet behövs dock mer kunskap om sambanden mellan kalvens vitaminstatus, råmjölksutfodring och kornas vitaminstatus.

Syftena med projektet är därför att i mjölkbesättningar med hög eller låg kalvdödlighet 1) jämföra nivåer av ATOK och BK i blodet hos högdräktiga kor och spädkalvar samt i råmjölk, 2) undersöka samband mellan djurens status och grovfodrets innehåll av ATOK och BK och 3) undersöka samband mellan nivåer av ATOK och BK i råmjölk och innehållet av fett och immunglobulin G samt fettlagrets tjocklek för att identifiera möjligheten att använda dessa parametrar för att bedöma råmjölkens vitaminkvalitet.

Resultaten tyder på att hög koncentration av vitamin E hos spädkalven har samband med lägre kalvdödlighet. Kalvens viktigaste vitaminkälla är råmjölken. I studien sågs samband mellan råmjölkens vitamininnehåll och dess fett- och totalproteinhalt samt mellan vitaminnivå och totalproteinhalt i kalvens blod. Detta tyder på att mätning av fett- eller totalproteinhalt i råmjölk ger en god uppskattning av vitamininnehållet. En enkel metod för att mäta råmjölkens fetthalt saknas men totalprotein kan enkelt mätas med hjälp av t ex kolostrometer. Enligt andra studier har kons vitaminstatus stor betydelse för råmjölkens vitamininnehåll. Enligt denna studie var vitamininnehållet i det full/blandfoder som gavs till högdräktiga kor en viktig faktor för den nykalvade kons vitaminstatus. 

Senast uppdaterad : 2020-11-26