Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bild på Dolores
Dolores Gavier-Widén Avdelningschef för patologi och viltsjukdomar dolores.gavier-widen@sva.se 018-67 42 15

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

University of Nottingham m fl

Finansiär

EU

Start/avslut

2009 - 2013

WildTech

WildTech (WILDlife infection TECHnologies) är ett projekt som finansieras genom EU FP7. Fullständig titel är "Novel Technologies for Surveillance of Emerging and Re-emerging Infections of Wildlife". Arbetet inleds hösten 2009 och kommer att pågå under fyra år. Projektet syftar till att utveckla metoder för viltsjukdomsövervakning på europeisk och även utomeuropeisk nivå. Bland annat kommer man att ta fram effektiva metoder för att samtidigt kunna påvisa ett stort antal agens/sjukdomar med hjälp av "microarray"-teknik och antikroppspåvisande tester. I projektet kommer man även att utveckla metoder för datahantering och ett databassystem får därför en central roll. Projektet koordineras från University of Nottingham (UK). SVA har en central roll i delprojektet "Wildlife Disease Surveillance outside Europe" (WP5) och medverkar även i "Wildlife Network Communication & External Dissemination" (WP7) i vilket bland annat databasutveckling ingår.

Projektets webbplats: www.wildtechproject.com.

 

Senast uppdaterad : 2014-11-11