Gå direkt till innehåll

Kontaktuppgifter

Anna Aspán Fil Dr, docent Statens veterinärmedicinska anstalt anna.aspan@sva.se 018-67 42 52

Aktuella projekt

Kontrollprogram för listade smittsamma sjukdomar hos ostron och blåmussla 2016-2020

Start/avslut:2019 - 2020

Ansvarig :Anna Aspán

Förbättrad diganostik för Mycoplasma bovis-infektion hos nötkreatur

Start/avslut:2016 - 2018

Ansvarig :Anna Aspán

Real-time surveillance and outbreak detection in Nordic countries: Validation, Implementation and Knowledge sharing within an Intra-Nordic...

Start/avslut:2017 - 2017

Ansvarig :Anna Aspán

Statlig, regional och lokal samverkan för att reducera risken för smittspridning av EHEC i riskområden

Start/avslut:2016 - 2017

Ansvarig :Anna Aspán

Molekylärbiologiska typning av isolerade VTEC stammar från SVA och Gård och djurhälsans studier

Start/avslut:2017 - 2017

Ansvarig :Anna Aspán

Djurhälsa och klimatförändring - ökad risk för infektionssjukdomar hos djur i områden med stark klimatpåverkan, med ren som exempel

Start/avslut:2017 - 2017

Ansvarig :Anna Aspán

Molekylärbiologiska arbeten för karakterisering av VTEC från utbrott, smittspårning och olika studier som kommer att utföras av SVA & Gård och...

Start/avslut:2016 - 2016

Ansvarig :Anna Aspán

Multiple detections of epizootic and zoonotic pathogens in ticks. Development of low density DNA microarrays used as new epidemiologic...

Start/avslut:2011 - 2013

Ansvarig :Anna Aspán

Molekylärbiologiska arbeten för isolering & karakterisering av VTEC och HUSEC

Start/avslut:2015 - 2015

Ansvarig :Anna Aspán

Identifiering av smittkällor för de EHEC som ger allvarlig sjukdom

Start/avslut:2012 - 2014

Ansvarig :Anna Aspán

Smittspårning hypervirulens VTEC O157:H7

Start/avslut:2012 - 2012

Ansvarig :Anna Aspán

Fotröta hos får - karakterisering av svenska bakteristammar och identifiering av virulensmarkörer

Start/avslut:2011 - 2012

Ansvarig :Anna Aspán

MLVA-analyser för molekylär epidemiologi av Salmonella Typhimurium

Start/avslut:2010 - 2011

Ansvarig :Anna Aspán

MLVA-analyser för smittspårning av salmonella

Start/avslut:2011 - 2011

Ansvarig :Anna Aspán

Alla projekt

För ytterligare projekt, sök här: