Gå direkt till innehåll

Kontaktuppgifter

Foto: Göran Ekeberg/AddLight Ylva Persson Forskare, biträdande statsveterinär, VMD ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Aktuella projekt

Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur

Start/avslut:2019 - 2021

Ansvarig :Ylva Persson

NÖTKREATUR

Klinisk mastit tacka - etiologi och resistens

Start/avslut:2022 - 2022

Ansvarig :Annette Backhans

FÅR

Smittsamma klövsjukdomar - uppföljning av behandlingsmetoder

Start/avslut:2022 - 2023

Ansvarig :Annette Backhans

NÖTKREATUR

Optimal antibiotikaanvändning vid akut klinisk mastit hos mjölkkor

Start/avslut:2019 - 2022

Ansvarig :Karin Persson Waller

NÖTKREATUR

Att möta klimatförändringar i Bangladesh: Utveckling av en säker och lönsam vattenbuffelmjölkkedja från juver till konsument.

Start/avslut:2019 - 2024

Ansvarig :Ylva Persson

EXOTISKA IDISSLARE

Allvarliga infektionssjukdomar i öga och mun påverkar djurvälfärden hos svenska renar

Start/avslut:2020 - 2022

Ansvarig :Ylva Persson

HJORTDJUR
REN

Den långsamma får- och getdräparen: lentivirus hos små idisslare i Sverige

Start/avslut:2022 - 2025

Ansvarig :Jonas Johansson Wensman

FÅR
GET

Latohop - Stöd till Lettland för tillämpning av den nationella One health-handlingsplanen mot antibiotikaresistens

Start/avslut:2019 - 2022

Ansvarig :Ylva Persson

GRIS
NÖTKREATUR

Idisslare i en flexibel livsmedelskedja – djurhälsa och livsmedelsförsörjning ur ett beredskapsperspektiv

Start/avslut:2021 - 2025

Ansvarig :Ylva Persson

REN
NÖTKREATUR
2+

TARANDUS - The Arctic Research Network for Diseases in reindeer related to husbandry and climate change

Start/avslut:2021 - 2022

Ansvarig :Anna Omazic

REN

Förekomst av MRSA i mjölkgetbesättningar

Start/avslut:2019 - 2020

Ansvarig :Ylva Persson

GET

Utveckling av juverhälsoprogram i mjölkkobesättningar i Bangladesh

Start/avslut:2016 - 2018

Ansvarig :Ylva Persson

NÖTKREATUR

Mastit hos mjölkkor i Rwanda: prevalens, etiologi, epidemiologi och mjölkkvalitet

Start/avslut:2019 - 2019

Ansvarig :Ylva Persson

NÖTKREATUR

Kan klövspaltsinflammation hos mjölkkor framgångsrikt behandlas med lokalt administrerat salicylsyra?

Start/avslut:2013 - 2017

Ansvarig :Ylva Persson

Subklinisk juverinflammation hos får

Start/avslut:2013 - 2014

Ansvarig :Ylva Persson

Nyttan av behandling med kinoloner vid juverinflammation utlöst av coliforma bakterier

Start/avslut:2008 - 2012

Ansvarig :Ylva Persson

Celltalet som en möjlig indikator för juverinfektion med Staphylococcus aureus - ett hjälp­medel för ost­produce­rande get­besättningar

Start/avslut:2012 - 2014

Ansvarig :Ylva Persson

Alla projekt

För ytterligare SVA-projekt, sök här:

Publikationer

logo Ylva Persson, Katarina Gustafsson, Maya Hoffman, Ann-Kristin Nyman, Lennart Söderquist, Karin Persson Waller, Risk factors for intramammary infection in meat- and pelt producing ewes with clinically healthy udders, Small Ruminant Research, 2021 logo Y. Persson, A. Nyman, U Grönlund-Andersson. Etiology and antimicrobial susceptibility of udder pathogens from cases of subclinical mastitis in dairy cows in Sweden. Acta Veterinaria Scandinavica 2011, 53:36 logo Björk S, Båge R, Kanyima B, André S, Nassuna-Musoke M, Owiny D, Persson Y. Characterization of coagulase negative staphylococci from cases of subclinical mastitis in dairy cattle in Kampala, Uganda. Irish Vet J. 2014. 67:12 logo Persson Y, Katholm J, Landin H & Jansson Mörk M. (2015). Efficacy of enrofloxacin for the treatment of acute clinical mastitis caused by Escherichia coli in dairy cows. Vet Rec. doi: 10.1136/vr.102667 logo Persson, Y., Å. Järnberg, P. Humblot, AK. Nyman and K. Persson Waller (2015) Associations between Staphylococcus aureus intramammary infections and somatic cell counts in dairy goat herds. Small Ruminant Research. doi:10.1016/j.smallrumres.2015.11.003 logo Ylva Persson, Ann-Kristin Nyman, Lennart Söderquist, Nicolina Tomic, Karin Persson Waller, Intramammary infections and somatic cell counts in meat and pelt producing ewes with clinically healthy udders, Small Ruminant Research, Volume 156, 2017, Pages 66-72, logo Persson Y, Jansson Mörk M, Pringle M and Bergsten C. Salicylic acid bandage, a non-antibiotic treatment of acute clinical interdigital phlegmon in dairy cows. Animals 2019, 9(4), 129; logo Jean Baptiste Ndahetuye, Karin Artursson, Renée Båge, Alice Ingabire, Callixte Karege, Juvenal Djangwani, Ann-Kristin Nyman, Martin Patrick Ongol, Michael Tukei and Ylva Persson. MILK Symposium review: Microbiological quality and safety of milk from farm to milk collection centers in Rwanda. J. Dairy Sci. 103:9730–9739. logo Persson Y, Börjesson S, Myrenås M, Pedersen K. No Detection of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Dairy Goats. Dairy. 2021; 2(1):65-70. logo Singha S, Ericsson CD, Chowdhury S, Nath SC, Paul OB, Hoque MdA, Boqvist S, Persson Y and Rahman MdM. Occurrence and aetiology of subclinical mastitis in water buffalo in Bangladesh. Journal of Dairy Research logo Ndahetuye JB, Leijon M, Båge R, Artursson K and Persson Y (2021) Genetic Characterization of Staphylococcus aureus From Subclinical Mastitis Cases in Dairy Cows in Rwanda. Front. Vet. Sci.18