Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Association mellan sekvenstyper av ekvint herpesvirus 5 (EHV-5) och ekvin multinodulär pulmonär fibros (EMPF) hos hästar

Publicerad 2018-01-02

Ekvin multinodulär pulmonär fibros (EMPF) är en sällsynt men allvarlig sjukdom, ofta med dödlig utgång för den drabbade hästen. På senare år har ekvint herpesvirus 5 (EHV-5) pekats ut som en möjlig orsak till EMPF, men situationen kompliceras av att EHV-5 även är mycket vanligt bland friska hästar. I det aktuella projektet kommer nya DNA-sekvenseringstekniker utnyttjas för att identifiera vilken eller vilka varianter av EHV-5 som bärs av hästar med EMPF, samt av hästar utan EMPF i samma stall. På det sättet kommer eventuella undergrupper av virus som ger större risk för EMPF att kunna identifieras.