Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

En värld i förvandling - förändringar i infektionsekologi

Publicerad 2017-12-06

Bland nya zoonoser utgör ungefär 70% sådana som är överförbara mellan djur och människor. Forskarnätverket One Health Sweden stimulerar gränsöverskridande forskning samt sprider kunskap om One Health. Det årliga vetenskapliga mötet, med ca 100 deltagare, är en sammanhållen aktivitet för nätverket i Sverige samtidigt som inbjudna internationella talare har vidgat konceptet och nätverket. Mötenas varierande teman har inneburit en utvidgning av fältet och gett goda tillfällen till kunskaps och idéutbyte. Det sjätte vetenskapliga mötet ”En värld i förvandling -förändringar i infektionsekologi” gick av stapeln i Uppsala i mars 2016. Syftet var att berätta om forskningsresultat inom fältet och stärka banden mellan forskare och myndigheter vad gäller spridning av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens i en alltmer urbaniserad och globaliserad värld. Resultatet av mötet kan bidra till att förutsäga behov inom utbildningssektorn och hos myndigheter kring One Health-frågor. Anföranden och slutsatser presenteras på http://www.onehealth.se.