Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ett internationellt ringtest för antibiotikaresistenstest av Brachyspira hyodysenteriae

Publicerad 2017-08-09

I projektet ska en gemensam metodbeskrivning för antibiotikakänslighetstest av Brachyspira spp. tas fram eftersom det idag inte finns någon internationellt accepterad standard. Metoden ska utvärderas i ett ringtest. Målet är att göra resultaten tillgängliga globalt genom att publicera dem via VetCAST.