Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hälsa, djurskydd, arbetsmiljö och resursutnyttjande i nya grisningsboxar

Publicerad 2017-12-20

Kontakterna mellan djur och skötare i grisningsstallet bidrar till djurens förhållningssätt gentemot sina skötare och de påverkar därmed såväl djurens som skötarnas välbefinnande. Målsättningen med detta projekt är att förbättra arbetsmiljön för skötaren i grisningsavdelningen genom att utveckla grisningsboxen så att den blir mer lättskött. Samtidigt studeras om beteende och hälsoläge hos suggor och smågrisar ytterligare bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för skötaren.