Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Högupplöst typning av bakteriella zoonoser för smittspårning vid humanfall och utbrott med misstänkt anknytning till djur

Publicerad 2015-02-18

Projektet skall förbättra smittspårningen av zoonotiska sjukdomsagens som EHEC, Salmonella, Listeria och Yersinia med hjälp av  högupplösta typningsmetoder baserade på helgenomsekvensering. Metodiken kommer att utvärderas och förfinas genom att under två år löpande ge stöd till smittspårningsutredningar av t.ex. humanfall med gårdsanknytning , samt vid eventuella utbrott. Genom att ha en standardplattform för typning av flera agens kan vi ha högre beredskap även för ovanliga sjukdomsagens eller utbrott med ”nya” serotyper av EHEC eller Salmonella.