Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Juvereksem och hasskador hos mjölkkor - djurskyddsproblem i stort behov av förebyggande åtgärder

Publicerad 2017-02-01

Nyligen gjorda regionala svenska studier tyder på att juvereksem (JE) och hasskador (HS) är vanliga bland svenska mjölkkor och att prevalensen varierar mellan gårdar. Graden av dessa hudskador varierar men det är mycket troligt att majoriteten av lesionerna orsakar smärta och obehag hos korna med negativ påverkan på djurvälfärden. Det är också möjligt att JE och HS har koppling till andra bovina sjukdomar som mastit och digital dermatit (DD) och att JE och HS kan ha direkta eller indirekta negativa effekter på mjölkproduktionen. Mastit och DD är vanliga sjukdomar bland svenska mjölkkor som orsakar stora välfärdsproblem och höga kostnader för mjölkproduktionen.

Det övergripande målet med projektet är att öka förståelsen för prevalens, etiologi och riskfaktorer för JE och HS hos mjölkkor för att förbättra rekommendationerna om hur dessa djurskyddsproblem kan förebyggas. Vi vill också bättre förstå samband.