Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastit hos mjölkkor i Rwanda: prevalens, etiologi, epidemiologi och mjölkkvalitet

Publicerad 2017-10-23

Detta doktorandprojekt leds av SLU och är finansierat av Sida. SVA och Rwandas universitet är samarbetspartners. Projektet syftar till att undersöka förekomst av och riskfaktorer för subklinisk mastit hos mjölkkor i Rwanda samt etiologiska agens och deras antibiotikaresistens. Vidare kommer en av delstudierna att särskilt fokusera på mjölkkedjan och juverhälsans inverkan på mjölkkvaliteten. Dessutom kommer en del av de mastitorsakande patogenerna att gensekvenseras för att öka kunskapen om deras spridningsmönster.