Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mjölkproduktionsrutiner och juverhälsa i Rwanda samt deras inverkan på mjölkkvalitet, livsmedelssäkerhet och mjölkens processegenskaper

Publicerad 2018-09-25

Det här projektet leds av Rwandas universitet i samarbete med SVA och SLU. Projektet är finansierat av Feed the Future, Floridas universitet.

Projektet syftar till att studera mjölkkedjan i Rwanda, från juver till konsument. Mjölk från kor, från tankmjölk och från så kallade mjölkuppsamlingscentraler kommer att analyseras med avseende på juverpatogener, celltal, antibiotikarester, totalantal bakterier samt en del zoonotiska patogener som till exempel brucella. I projektet ingår även utbildning av veterinärer, djurägare och personal som jobbar längs med mjöllkdejan. Det övergripande syftet med projektet är en säkrare och mer ekonomiskt hållbar mjölkproduktion i Rwanda.