Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Molekylärbiologiska typning av isolerade VTEC stammar från SVA och Gård och djurhälsans studier

Publicerad 2018-01-02