Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Multinational comparative AMR study on pathogenic Vibrio spp isolated from fish and shellfish

Publicerad 2017-09-05

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan veterinära institut i Frankrike, Danmark, Nederländerna och Sverige, med Sandrine Baron, ANSES, Frankrike som projektledare.