Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Profylax och behandling av ledinfektioner och andra hältor hos smågrisar

Publicerad 2017-12-15
Ledinfektioner utgör ett stort välfärdsproblemen inom gris produktionen i Sverige. Hälta är den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling av smågrisar. Pilotprojektets syfte och mål att öka kunskapen kring konsekvenser av ledinfektioner hos smågrisar genom att: 1) inleda undersökningar om det föreligger en genetisk predisposition för att utveckla ledinfektion 2)optimera den kliniska behandlingen av ledinfektioner