Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sprider häst zoonotiska parasiter på betet och vidare till vatten?

Publicerad 2018-01-02

Denna ansökan avser medel för en undersökning av förekomst och typbestämning av parasiterna Cryptosporidium spp. och Giardia lamblia i svenska hästar. Med hjälp av resultaten kommer vi kunna ge en adekvat rådgivning till både veterinärer, hästägare vattenproducenter och konsulter som utreder vattenskyddsområden om huruvida hästar utgör en risk för spridning av vattenburna protozoer.