Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Statlig, regional och lokal samverkan för att reducera risken för smittspridning av EHEC i riskområden

Publicerad 2018-01-02

EHEC är magsjukebakterier som sprids till människor från idisslare som kor och får, och kan orsaka allvarlig sjukdom särskilt bland barn. Tidigare studier har identifierat ett riskområde på Öland där en speciell variant av EHEC-bakterier är vanlig. Denna variant ger oftare upphov till svår sjukdom hos människa än andra varianter. Sedan 2015 har aktiviteter pågått i området för att motverka spridning av EHEC-smitta.

Centrala och regionala myndigheter kommer nu tillsammans med smittskyddsläkare, miljö- och hälsoskydd och företrädare för lantbruksnäringen bygga vidare på erfarenheter från 2015 och utveckla en samordnad modell för rådgivning, riktade aktiviteter och informationsspridning kring EHEC. Målet är att minimera riskerna att EHEC sprids från idisslare och ger upphov till sjukdomsfall eller utbrott. Den framtagna modellen kan sedan användas när nya riskområden identifieras i Sverige.