Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tidiga larm om sjukdomsutbrott och produktionsstörningar för snabbare åtgärd och minskade förluster i svenska grisföretag

Publicerad 2019-02-12

Sjukdomsutbrott och produktionsstörningar är ofta smygandeoch så länge de förblir oupptäckta i en besättning kan det orsaka storaförluster. I det här projektet utvecklas metoder för att tidigareläggaupptäckten av trendbrott i en gårds produktion och djurhälsa. Syftet är att tafram information som både kan hjälpa enskilda grisföretag att undvika förlusteroch stödja den gemensamma sjukdomsövervakningen. I studien jämförs olikametoder för att sätta upp en löpande och helt automatisk analys av data somredan registreras på gården (t.ex. uppgifter om kullstorlek/smågrisdödligheteller foderförbrukning). Baserat på det skapas ett datadrivet gårdsanpassatlarmsystem för bevakning av störningar i djurhälsa/produktion. Systemet kanäven användas för att enkelt följa och få en aktuell bild av gårdensutveckling. Resultaten har potential att användas av alla grisföretag somregistrerar liknande data och kan också vidareutvecklas för andra djurslag inomlantbruksnäringen.