Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Undersökningar av immunitetsmekanismer inducerade av den attenuerade vaccinstammen BA71DCD2 mot afrikansk svinpestvirus

Publicerad 2017-12-11
Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig sjukdom som drabbar tamsvin och vildsvin. Observationen att grisar som överlever en infektion är resistenta mot att smittas med ASV virus visar att en skyddande immunitet skapas men mekanismen är okänd. Nyligen visade vi för första gången att ett levande vaccin virus BA71?CD2 med CD2- gendeletion ger snabbt skydd mot olika virulenta ASF virus som korrelerar väl med cytotoxiska T-cell svar. Hur andra immunitetsmekanismer är involverar i skyddet är okänt. Vår hypotes är att vaccinviruset inducerar effektiv aktivering och differentiering av naiva T-celler och B-celler, vilket leder till optimala humorala och T-cell svar. Detta projekt syftar till att söka efter mekanismer bakom immunskydd, i synnerhet att undersöka T-cell-medierade immunsvar mot ASF
vaccinkandidaten BA71?CD2. Genom användning av olika tekniker bland annat RNA-Seq kommer vi utforska: 1) Genuttrycksmönster under tidig infektion, särskilt antigenpresentation och T-cellsaktivering, 2) Signalvägar under infektion som leder till differentiering till olika subtyper av T-celler, 3) Karakterisering av specifik T-cell och B-cell svar före och efter experimentell infektion av grisar immuniserade med BA71?CD2. En bättre förståelse för immunskydd mot ASF virus kommer förbättra effektivitet och säkerhet hos vaccinkandidaten BA71?CD2 samt bidra till att förhindra ASF virus spridning i landet vid en framtida möjlig introduktion samt leda till förbättrad hälsa och välfärd för både tamsvin och vildsvin
.