Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Uppdatering och modernisering av kunskapsmaterial om mastit hos mjölkkor

Publicerad 2017-03-02
Syftet med projektet är att uppdatera och modernisera befintligt kunskapsmaterial rörande mastit (juverinflammation) hos mjölkkor riktat till mjölkproducenter och deras personal, veterinärstudenter, veterinärer och andra rådgivare samt vid behov nyproducera sådant material. Urval av typ av material och kommunikationskanaler kommer att baseras på målgruppernas behov och önskemål. Vi planerar att samla in sådan information genom enkäter. Mastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen bland Sveriges mjölkkor. Det är viktigt att kunskapsnivån rörande mastit och hur sjukdomen förebyggs under svenska förhållanden är hög bland alla inblandade (mjölkproducenter och deras personal samt veterinärer och andra rådgivare).