Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata

Publicerad 2018-01-02

Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata

Syftet med projektet är att bygga en bas för vidare utveckling av en s.k. ontologi som kan användas för att klassificera heterogena djurhälsodata till syndrom vilka sedan kan övervakas med automatiserade processer, och därigenom stärka Sveriges förmåga till tidig upptäckt av sjukdomar som kan förorsaka lidande och förluster för både människor och djur.

Målen med planeringsprojektet är att a) ta fram en kunskapsbas baserat på en nulägesinventering av veterinära syndromövervakningssystem, b) utveckla kunskapsgrunden för framtagandet av ontologin i samverkan med svenska och internationella experter och c) utlinjera en plan för teknisk utveckling av ontologin i samverkan med svenska och internationella experter på semantiska webbteknologier, med målsättningen att ta fram en ansökan om medel för vidare utveckling från lämplig finansiär.

For more information, please visit the ENGLISH version of this page.