Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utveckling av handlingsplan för SVA för anpassning av animalieproduktionen till ett förändrat klimat

Publicerad 2018-01-02

Klimatförändringar orsakar förändringar i ekosystemen, växtsäsongens längd, distribution och populationstäthet hos insekter. De påverkar även flera andra faktorer viktiga för spridning och etablering av infektioner.

Filmen Klimatförändringar och dess påverkan på djurhälsan visar mer om vårt uppdrag.

För många av oss är klimatanpassning främst förknippat med att anpassa infrastruktur som vägar och byggnader. Men då förändringar i spridningen av smittsamma infektionsämnen också påverkas av ett förändrat klimat är det viktigt att vara medveten om och kunna anpassa sig till dessa nya hot. Läs mer i vår rapport Handlingsplan klimatanpassning – En rapport om klimatets påverkan på djuren (pdf).