Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Joakim Ågren, forskare

Joakim Ågren, PhD, vars forskning inriktar sig på genomiska jämförelser av bakteriers arvsmassa. Syftet kan t ex vara att ta reda på varför en bakterie är resistent mot ett antibiotika eller att koppla en bakterie till ett sjukdomsutbrott.

Kontaktuppgifter

Du når Joakim Ågren via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Joakim Ågren på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls