Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gunnar Andersson, forskare

Gunnar Andersson, PhD. Utveckling av statistiska metoder for tolkning av resultat från provtagning och sjukdomsövervakning. Utveckling av metoder för tolkning av forensiska analyser. Riskvärdering av farliga ämnen i djurfoder.

Aktuella forskningsprojekt

 

Kontaktuppgifter

Du når Gunnar Andersson via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Gunnar Andersson på LinkedIn

Gunnar Andersson på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls