Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Wonhee Cha, forskare

Cha Wonhee MS PhD är veterinär och epidemiolog med utbildning inom klinisk mikrobiologi och molekylär epidemiologi.

Hennes forskning är inriktad på att förbättra övervakningssystem och utredningar av zoonotiska utbrott, såsom livsmedelsburna sjukdomar och antimikrobiell resistans, hos djur och människor genom att använda NGS-data.

Kontaktuppgifter

Du når Cha Wonhee via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Cha Wonhee på LinkedIn

Cha Wonhee på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls