Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Josefine Elving, forskare

Josefine Elving, PhD, forskar inom området hälsorelaterad miljömikrobiologi och fodersäkerhet. Fokus ligger på sjukdomsframkallande mikroorganismer som utsöndras med avföringen från människor och andra djur, mikroorganismernas beteende utanför sin värd och risken för smittspridning från miljön till exempel via vatten och foder.

Aktuella forskningsprojekt

Reservvatten - från bristfällig resurs till resurs vid brist

Kontaktuppgifter

Du når Josefine Elving via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Josefine Elving på LinkedIn

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls