Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Malin Eriksson

Malin Eriksson, veterinär, forskarstuderande. I doktorandprojektet studeras utveckling av immunologiskt minne och tolerans mot infektion med influensavirus, med fokus på samspelet mellan antigen-presenterande celler och T-celler från olika immunologiska vävnader hos infekterade individer.

Vidare studeras om läkemedelsbaserad terapi kan återställa produktionen av nya T-celler i tymus hos individer med nedsatt immunförsvar och på så sätt resultera i ett bättre immunförsvar vid infektion av eller vaccinering mot influensavirus.

Kontaktuppgifter

Du når Malin Eriksson via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls