Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Jenny Frössling, forskare

Jenny Frössling, epidemiolog, docent, arbetar med olika epidemiologiska frågeställningar som rör övervakning, kontroll, diagnostiska metoder och riskfaktorer för allvarliga smittsamma djursjukdomar.

Hon intresserar sig framför allt för hur säkert vi kan uttala oss om olika sjukdomars förekomst, frånvaro eller spridning, och hur sjukdomar kan förebyggas och övervakas på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktuella forskningsprojekt

NOVA

Kontaktuppgifter

Du når Jenny Frössling via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Jenny Frössling på LindedIn

Jenny Frössling på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls