Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mikhayil Hakhverdyan, forskare

Mikhayil Hakhverdyan, PhD. Mikhayils forskning är fokuserad på utveckling av molekylära metoder för detektion av patogen-specifika nukleinsyrasekvenser hos djur.

Erfarenhet av design och tillämpning av olika realtids-PCR system och droplet digital PCR, inklusive primer- och probkonstruktion, metodoptimering och validering. Forskningen fokuserar även på detektion av okända patogener (virus, bakterier, parasiter) med hjälp av Illumina MiSeq sekvenseringsplattform. Erfarenhet av djupsekvensering, viral nukleinsyra-anrikning och metagenomisk dataanalys med hjälp av CLC Genomics Workbench.

Kontaktuppgifter

Du når Mikhayil Hakhverdyan via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Mikhayil Hakhverdyan på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls