Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ann Högberg, forskare

Ann Högberg, AgrD, forskar inom området fodersäkerhet.

Kontaktuppgifter

Du når Ann Högberg via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls