Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hyeyoung Kim, forskare

Hyeyoung Kim, Spatial epidemiologist, PhD. Hennes forskning handlar om att integrera GIScience metoder och tillämpningar i sjukdomsmodellering och tillämpa kvantitativa rumsliga analysmetoder på epidemiologiska och miljöfrågor.

Kontaktuppgifter

Du når Hyeyoung Kim via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Hyeyoung Kim på LinkedIn

Hyeyoung Kim på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls