Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ann Lindberg, forskare

Ann Lindberg, statsepizootolog, professor. Anns forskning inriktar sig huvudsakligen på metoder för sjukdomsövervakning och -kontroll, vilket bland annat inkluderar riskbaserade ansatser för prioritering, design och utvärdering av övervakning.

Smittämnena är bland annat E. coli O157 (ehec/vtec), Campylobacter och Q-feber. Ann har också forskat på endemiska sjukdomar på nötkreatur och användning av registerdata, dels utifrån ett kvalitetsperspektiv, dels för bedömning av djurvälfärd.  

Aktuella forskningsprojekt

Miljöns betydelse för smittspridning från nötkreatur av VTEC som orsakar EHEC hos människa

Omberg 2016 - prov- och datainsamling för att bättre förstå mjältbrandens komplexa epidemiologi

Kontaktuppgifter

Du når Ann Lindberg via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Ann Lindberg på LinkedIn

Ann Lindberg på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls