Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ylva Persson, forskare

Ylva Persson, biträdande statsveterinär, VMD. Huvudsakligt forskningsområde är juverhälsa hos idisslare. Bedriver också forskning om alternativ till antibiotika. En del av projekten utförs i låginkomstländer.

Ylva Persson. Foto: Göran Ekeberg

Aktuella forskningsprojekt

Förekomst av MRSA i mjölkgetbesättningar

Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur

Att möta klimatförändringar i Bangladesh: Utveckling av en säker och lönsam vattenbuffelmjölkkedja från juver till konsument

Allvarliga infektionssjukdomar i öga och mun påverkar djurvälfärden hos svenska renar

Mastit hos mjölkkor i Rwanda: prevalens, etiologi, epidemiologi och mjölkkvalitet

Mjölkproduktionsrutiner och juverhälsa i Rwanda samt deras inverkan på mjölkkvalitet, livsmedelssäkerhet och mjölkens processegenskaper

Utveckling av juverhälsoprogram i mjölkkobesättningar i Bangladesh

Kontaktuppgifter

Du når Ylva Persson via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Ylva Persson på LinkedIn

Ylva Persson på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls