Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Thomas Rosendal, forskare

Thomas Rosendal, PhD inom epidemiologi. Hans forskning är inriktad på datorsimuleringar av sjukdomsspridning och övervakning.

Dessutom är han intresserad av effektiv kommunikation via webben, samt metodik för reproducerbarhet av forskningresultat.

Kontaktuppgifter

Du når Thomas Rosendal via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Thomas Rosendal på Orcid.org

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls