Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bo Segerman, forskare

Bo Segerman, PhD, adjungerad lektor vid Uppsala universitet. Bo bedriver forskning som innefattar utveckling av bioinformatiska metoder, analys av storskaliga ”omics” data och studier av molekylär dynamik.

Dynamiken i arvsmassan består av mikro-evolutionära händelser samt horisontella genöverföringar och kan ge upphov till ökad virulens och resistensutveckling.

Kontaktuppgifter

Du når Bo Segerman via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls