Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Joakim Skarin, forskare

Joakim Skarin, PhD, vars forskning inriktar sig på genomiska jämförelser av bakteriers arvsmassa. Syftet kan till exempel vara att ta reda på varför en bakterie är resistent mot ett antibiotika eller att koppla en bakterie till ett sjukdomsutbrott.

Kontaktuppgifter

Du når Joakim Skarin via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Joakim Skarin på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls