Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Robert Söderlund, forskare

Robert Söderlund, TeknDr, utvecklar nya sätt att jämföra närbesläktade bakterier för att hitta smittkällor och smittvägar - både mellan djur och från djur till människor.

Robert Söderlund. Foto: Göran Ekeberg

Han försöker också urskilja mer farliga varianter inom grupper av smittsamma bakterier som till exempel EHEC och Salmonella så att de kan prioriteras för åtgärder. Nya sekvenseringstekniker och bioinformatik är de viktigaste verktygen i hans arbete.

Aktuella forskningsprojekt

Kråk- och måsfåglars roll i lokal spridning av Campylobacter, Salmonella, Yersinia och VTEC

Association mellan sekvenstyper av ekvint herpesvirus 5 (EHV-5) och ekvin multinodulär pulmonär fibros (EMPF) hos hästar

Kontaktuppgifter

Du når Robert Söderlund via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Robert Söderlund på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls