Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Robert Söderlund, forskare

Robert Söderlund, TeknDr, utvecklar nya sätt att jämföra närbesläktade bakterier för att hitta smittkällor och smittvägar - både mellan djur och från djur till människor. Han försöker också urskilja mer farliga varianter inom grupper av smittsamma bakterier som t ex EHEC och Salmonella så att de kan prioriteras för åtgärder. Nya sekvenseringstekniker och bioinformatik är de viktigaste verktygen i hans arbete.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls