Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Annica Tevell Åberg, forskare

Annica Tevell Åberg, PhD, teknisk ledare för toxinanalyser. Annika forskar om både små och stora toxiner, framför allt mykotoxiner (mögelgifter) och botulinumtoxiner.

Annica jobbar med metodutveckling av masspektrometriska metoder (MS), både MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization) och ESI (Electrospray Ionization).

Aktuella forskningsprojekt

Animal botulism: innovative tools for the diagnosis, prevention, control and epidemiological investigation

Kontaktuppgifter

Du når Annica Tevell Åberg via SVA:s växel, 018-67 40 00, eller med e-post till annica.aberg@sva.se

Annica Tevell Åberg på LinkedIn

Annica Tevell Åberg på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls