Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mate Zoric, forskare

Mate Zoric, biträdande statsveterinär, VMD, forskar om hältor som utgör ett välfärdsproblem inom grisproduktionen. Jämförelse av den långsiktiga effekten av behandling med och utan smärtlindring och undersökning om hältor hos smågrisar predisponerar för hältor senare i livet.

Aktuella forskningsprojekt

Hälsa, djurskydd, arbetsmiljö och resursutnyttjande i nya grisningsboxar

Kontaktuppgifter

Du når Mate Zoric via SVA:s växel, 018-67 40 00.

Våra e-postadresser är uppbyggda så här: fornamn.efternamn@sva.se

Mate Zoric på ResearchGate

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls