Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Postrar 2015

Här är några av de postrar från SVA som visats på olika konferenser under 2015. Klicka på bilden för att se postern i större storlek (pdf).
 
Detection of Campylobacter in water samples S. Ferrari et al., MedVetNet Conference, Paris, Frankrike.
Detektion av Campylobacter i vatten. 
  Vad händer när Staphylococcus aureus infekterar juverceller?
K. Artursson et al., Veterinärkongressen 2015, Uppsala.
 
Cytokine production patterns by horse PBMC upon in vitro stimulation with TLR7/8 ligands E. Wattrang and B. Wagner, 5th European Veterinary Immunology Workshop, Wien, Österrike.   Plasmid dynamics converts strains into different pathogens H. Skarin and B. Segerman, EFSA "Shaping the Future of Food Safety Together", Milano, Italien.
Dynamiska plasmider tillför C. botulinum-stammar nya patogeniska egenskaper.
     
Genomic comparison of Escherichia coli serotype O103:H2 isolates with and without verotoxin genes R. Söderlund et al., VTEC 2015, Boston, USA.
Jämförelse av svenska EHEC-liknande bakterier av serotypen O103:H2 med och utan verotoxingener. 
  The joint risk score for vector-borne diseases used for early detection E. A. J. Fischer, M. G. Andersson et al., 3rd International One Health Congress, Amsterdam, Holland.
En sammanvägt riskpoäng för tidig upptäckt av vektorburna sjukdomar.
   
MALDI-TOF, mass spectrometry for identification of fish pathogenic bacteria E. Jansson et al., 17th IC on Diseases of Fish And Shellfish, Gran Canaria, Spanien.
MALDI-TOF, masspektrometri för att identifiera fiskpatogena bakterier.
  Peruke antlers in Roe deer E. O. Ågren et al., ESVP-ECVP annual meeting, Helsingfors, Finland.
Perukhorn hos rådjur orsakas av hormonella störningar.  
 
Complete genome sequence of eelpout rhabdovirus (EpRV) identified by deep sequencing of viral RNA M. Hakhverdyan et al.,17th EAFP , Gran Canaria, Spanien.
Helgenomsekvensering av virus från tånglake.
  Characterization of eelpout rhabdovirus (EpRV) on cell culture E. Blomkvist et al., 17th EAFP, Gran Canaria, Spanien. 
Karakterisering av virus från tånglake genom odling i cellkultur.
 
Equine herpesvirus 2 and 5 in actively racing Standardbred trotters: studies on viral load and genetic variation of gamma herpesvirus in nasal secretion H. Back et al., ESVV2015epizone, Montpellier, Frankrike.   Whole genome sequencing of influenza A viruses in pigs using Next Generation Sequencing K. Ullman et al., ESVV2015epizone, Montpellier, Frankrike.
Helgenomsekvensering av influensa A-virus hos gris.
 
Data-driven stochastic modelling of Salmonella Dublin infection in dairy herds A. Comin et al., SVEPM, Ghent, Belgien.
Stokastisk modellering av Salmonella Dublin infektion i mjölkbesättningar.
  Education meets science in One Health Sweden C. Berg, K. Artursson et al., 3rd International One Health Congress, Amsterdam, Holland.
Utbildning möter forskning kring One Health.
 
Malformations in brown bears (Ursus arctos)
E. O. Ågren och A. Söderberg, XXIInd Nordic Wildlife Disease Association Conference, Hjerkinn, Norge.
Missbildningar hos brunbjörn.
  Evidence of shotgun wounded otters (Lutra lutra) in Sweden E. O. Ågren et al., European Otter workshop, Stockholm.
Fynd av uttrar som påskjutits med hagelgevär.
 
Screening of Salmonella in Swedish otters (Lutra lutra) E. O. Ågren et al., European Otter workshop, Stockholm.
Övervakning av salmonella hos svenska uttrar.
  Streptococcus equi serology in Swedish horses without clinical signs V. Båverud et al., Havemeyer Foundation Workshop, Helsingör, Danmark.
Streptococcus equi serologi hos svenska hästar utan kliniska symtom.
 
Proficiency tests of Campylobacter Performance of the EU National Reference Laboratories I. Hansson et al., AOAC EUROPE - NMKL - NORDVAL INT SYMP 2015, Stockholm.
EU: s NRL-resultat av ringtester avseende Campylobacter.
  Longitudinal study of longtime carriers of Streptococcus equi in a Swedish yard G. Gröndahl et al., Havemeyer Foundation Workshop, Helsingör, Danmark.
Undersökning av långtidsbärare av S. equi i en svensk hästbesättning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls