Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Postrar 2016

Här är några av de postrar från SVA som visats på olika konferenser under 2016. Klicka på bilden för att se postern i större storlek.

Francisella tularensis in hare meat G. Hestvik et al., 12th Conf EWDA, Berlin, Tyskland.
Francisella tularensis i harkött

Prevalence and Risk Factors for Hock Lesions in Swedish Dairy Cows L. Gustafsson et al., World Buiatrics Congress, Dublin, Irland.
Prevalens och riskfaktorer för hasskador hos svenska mjölkkor

Improving myxomatosis outbreak mapping in Sweden E. Ågren et al., 12th Conf EWDA 2016, Berlin, Tyskland.
Förbättrad övervakning av kaninpest i landet

Genomic diversity of verotoxigenic E. coli O157:H7 R. Söderlund et al., 6th OHS SM, Uppsala.
Genomisk diversitet bland verotoxinbildande E. coli O157:H7 i Sverige

Disease patterns, hygiene and climatic factors in two pig herds with registrations for respiratory lesions at slaughter P. Wallgren et al., 24th IPVS/ 8th ESPHM, Dublin, Irland.
Hygien, miljö och infektionsmönster i grisbesättningar med luftvägsinfektioner

Eradication of S. typhimurium DT 104 from a Swedish multisite production system Lindahl, Andersson, Wallgren et al., 24th IPVS/ 8th ESPHM, Dublin, Irland.
Kontroll av S. typhimurium DT104 i infekterad integrerad grisbesättning

Sample pooling for real-time PCR of the footrot pathogen Dichelobacter nodosus S. Frosth et al., VetPath 2016, Prato, Italien.
Poolning av prover inför realtids-PCR av D. nodosus, fotröta hos får

Genetic association between arthritis in piglets and reproduction M. Zoric et al., 24th IPVS/ 8th ESPHM, Dublin, Irland.
Genetik association mellan ledinfektioner hos smågrisar och reproduktion

Biosecurity breaches and within-farm virus contamination during an ASF outbreak E. Chenais et al., GARA, Ploufragan, Frankrike.
Biosäkerhetsbrister och viruskontaminering under ett utbrott av afrikansk svinpest

Prevalence and Risk Factors for Udder Cleft Dermatitis in Swedish Dairy Cows L. Gustafsson et al., World Buiatrics Congress, Dublin, Irland.
Prevalens och riskfaktorer för juversår hos svenska mjölkkor

European Union Reference Laboratory (EURL) för Campylobacter L. Svensson et al., Diagnostikforum 2016, Örebro.

PCR amplification and characterization of near complete hepatitis E genomes F. Widén et al., Joint AITVM/STVM conf, Berlin, Tyskland. Amplifiering och karaktärisering av nästan kompletta hepatit E-genom

Differences in infection capability among Staphylococcus aureus strains Y. B. Susilo, L. Liu et al., 6th IDF mastitis conf, Nantes, Frankrike.
Infektionsförmågan varierar hos olika S. aureus-stammar

Reverse heating system for chilling pigs in summertime M. Zoric et al., 24th IPVS/ 8th ESPHM, Dublin, Irland.
Omvänt värmesystem för kylning av grisar i sommartid

Swedish forum for biopreparedness diagnostics J. Thelaus, A. Lindberg et al., 12th CBW Protection symposium, Stockholm.
Forum för beredskapsdiagnostik

Rapid training as crisis management U. Allard Bengtsson et al., EAVLD 2016, Prag, Tjeckien.
Snabbutbildning för diagnostik i säkerhetslaboratorium

Communicating One Health to the public C. V-Carlson et al., 4th International One Health Congress, Melbourne, Australien. 
Kommunicera One Health till allmänheten

Studies aiming at improving cost efficiency of Salmonella control in Swedish cattle E. C. Ågren et al., I3S, St. Malo, Frankrike.
Studier med syfte att förbättra kostnadseffektiviteten av salmonellakontrollen i svenska nötbesättningar