Gå direkt till innehåll

SVA:s arbetsmiljö

SVA ska ha en säker och stimulerande arbetsmiljö som förbygger skador och värnar om personalens hälsa, trivsel och engagemang. SVA är också en arbetsplats som genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt, där alla anställda har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

SVA:s laboratorieverksamhet ställer särskilda krav vid hantering av smittämnen och kemikalier som måste beaktas och riskbedömas, så att arbetsuppgifterna kan utföras på ett kompetent och säkert sätt. Hänsyn ska tas till organisatoriska och sociala faktorer, men också till de fysiska belastningsproblem som kan uppstå vid många av de arbetsmoment som utförs. Det är därför viktigt att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete som omfattar all verksamhet, all personal och den totala arbetssituationen.

Cheferna ansvarar för att driva och sköta det löpande arbetsmiljöarbetet. En bra och säker arbetsmiljö skapas genom medverkan, delaktighet och samråd med medarbetarna och deras representanter. Tillsammans tar vi aktivt ansvar för och initiativ till de uppgifter som ska utföras och utvecklas.

Att vi följer lagen är självklart och arbetsmiljölagstiftningen utgör grunden i SVA:s arbetsmiljöarbete.

Vi är varandras arbetsmiljö 

Och tar ansvar för den tillsammans genom att:

  • Vi arbetar för en säker och stimulerande arbetsmiljö som präglas av ständiga förbättringar där alla behandlas lika
  • Alla anställda tar ansvar för sin egen och kollegornas säkerhet
  • Vi respekterar och lyssnar på varandra och tolererar inte mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling 
Sidan granskades senast : 2021-10-15