Gå direkt till innehåll

Alternativa färdvägar till/från SVA under O-ringen 21-30 juli

Under vecka 29 och 30, den 21-30 juli kommer det att vara begränsad framkomlighet i Ultunaområdet och därmed påverkas transporter och besöksvägar till och från SVA.

Transporter

Från och med den 21/7, då O-ringens camping öppnar, är det inte längre möjligt att åka in till SVA via Dag Hammarskjölds vägs norra infart. Trafiken omleds istället via den södra infarten (skyltat mot O-ringenstaden) och längs med Ulls väg. Biltrafik kommer inte längre än till rondellen, dvs. det är inte möjligt att ta sig vidare på Veterinärvägen. Transporter till SVA kan fortsätta och sedan svänga höger in på Travvägen.

(OBS! Leveransadress för gods/varor till SVA är Travvägen 20, djurkropp för kremering och/eller obduktion lämnas in på Travvägen 12 A). Köranvisningar i grönt nedan

Personal och besök

Samtliga cykel- och gångvägar är öppna som vanligt. Dock kan det vara mycket folk som transporterar sig längst med cykelvägen från centrum över fälten mot SVA.

Besökare till SVA och SVA:s personal kan ta sig till parkering och huvudentré billedes endast via Ulleråkersinfarten/Ulleråkersvägen via Eva Lagerwalls väg till Ulls väg. Köranvisningar i blått nedan.

Bussar kommer inte att gå genom Ultunaområdet under tiden från och med 21/7 till och med 30/7. Hållplatserna är flyttade till Dag Hammarskjölds Väg.

Transportvägar under O-ringen 2022
Transportvägar under O-ringen 2022
Senast uppdaterad : 2022-06-03