Gå direkt till innehåll

SVA undersöker jägares inställning till spårbarhet av vildsvinskött

Vill du bidra till arbetet med att utreda förutsättningar för ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött? Nu söker vi dig som är jägare och jagar vildsvin.

SVA har fått i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för att kunna spåra vildsvinskött digitalt. Spårbarhet inom livsmedelskedjan innebär att de som hanterar livsmedel skall kunna härleda varifrån en produkt kommer och vart den säljs vidare - från produktion till slutkonsument. Från skog till bord, helt enkelt! Spårbarhet kan bidra till ökad livsmedelssäkerhet och ett högt förtroende för vildsvinskött som livsmedel. Arbetet ingår i regeringens Vildsvinspaket, vilket är ett samarbete mellan olika myndigheter och som går ut på att försöka få ut mer, säkert och bra vildsvinskött på marknaden. SVA:s uppdrag ska rapporteras till regeringen i början av 2022. 

Eftersom ni ”jägare” är en av huvudaktörerna som kan komma att beröras och påverkas av ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött anser SVA att det är viktigt att undersöka era förutsättningar, krav på, behov av och inställning till att använda ett sådant system. SVA bjuder därför in er till fokusgruppdiskussion, vilken kommer ske digitalt på grund av Corona-läget. Om du vill vara med kan du klicka på länken till enkäten, svara på några korta frågor och ange vilka tider som kan passa dig för gruppdiskussionen. Gruppdiskussionerna kommer att utföras under vecka 12 och 15 och sista dagen att svara på enkäten är 17 mars. I gruppen kommer ni att vara 4-7 deltagare och själva gruppdiskussionen tar mellan 1-2 timmar (och det brukar vara väldigt trevligt!). Antalet grupper kommer vara cirka 7 st. För att möjliggöra bearbetning av det som framkommer under diskussionen kommer en ljudupptagning ske. Resultaten kommer självklart redovisas helt anonymiserat. Då antalet medverkande är begränsat och vi gärna ser ”olika” typer av jägare kan det komma att ske ett visst urval.

Enkäten

Wow, vilket gensvar!

Ni jägare är verkligen fantastiska på att ställa upp. Att så många ville vara med visar att denna fråga är viktig för er. Nu har vi fått in massor av anmälningar, 2021-03-08 avslutades anmälan. Vi kommer att göra ett urval så att vi får så stor spridning som möjligt efter era svar och återkommer med tid för datum för gruppdiskussionerna.

 

Senast uppdaterad : 2021-03-08