Gå direkt till innehåll

Upphandling och fakturor

SVA är en statlig myndighet och alla upphandlingar genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingarna genomförs elektroniskt i upphandlingssystemet, Visma Tendsign. Det innebär att alla anbud lämnas som e-anbud vilket bidrar till ett miljövänligt och kostnadseffektivt upphandlingsförfarande.

Förutom att genomföra egna upphandlingar samarbetar SVA med andra statliga myndigheter i olika upphandlingsprojekt för att hitta samordningsfördelar och utbyta erfarenheter.

All upphandling sker i enlighet med Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

SVA kan som statlig myndighet också välja att avropa från Kammarkollegiets upphandlade ramavtal via avropa.se.

Mer information om offentlig upphandling finns hos Upphandlingsmyndigheten.

Sidan granskades senast : 2019-11-03