Gå direkt till innehåll

EURL-Campylobacter

Välkommen till Europeiska unionens referenslaboratorium (EURL) för Campylobacter.

illustration med en campylobacter, stjärnor och EURL-texten.

På den engelska versionen av webbplatsen kan du hitta information kring de aktiviteter som EURL utför på uppdrag av Europeiska kommissionen. Informationen riktar sig framför allt de nationella referenslaboratorierna (NRL) för Campylobacter, men kan även vara av intresse för andra laboratorier som analyserar Campylobacter

Den 1 juli 2006 utsågs Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till EURL för Campylobacter av den Europeiska kommissionen. Vårt uppdrag som EURL beskrivs i Artikel 94 i kontrollförordningen (EU) 2017/625. Uppdraget inkluderar aktiviteter som att:

  • Organisera och skicka ut prover för kompetensprovning av NRL
  • Organisera workshops och träningskurser för NRL
  • Utvärdera och vid behov utveckla analytiska metoder
  • Ge vetenskaplig och tekniskt stöd till NRL, Europeiska kommissionen och andra intressenter

Kontaktpersoner

Hanna Skarin

Chef för EURL-Campylobacter

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Helena Höök

Kontaktperson för kompetensprovning

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Senast uppdaterad : 2021-07-06