Gå direkt till innehåll

Säkra livsmedel

En stor del av arbetet vid SVA har betydelse för livsmedelssäkerheten: allt arbete med att övervaka, diagnostisera, utreda orsaker till och lämna åtgärdsförslag när smittor, antibiotikaresistens eller giftiga ämnen påträffas hos djur eller i miljön.

Arbetet drivs i samverkan med många andra parter.

SVA bidrar också genom sin roll som nationellt referenslaboratorium för flera livsmedelsburna smittämnen, exempelvis
salmonella, campylobacter och ehec.

Arbetet vid SVA:s Zoonoscenter har ett särskilt fokus på de sjukdomar eller smittämnen som kan överföras mellan
människor och djur, bland annat via livsmedel. Till centrets uppgifter hör bland annat att i samverkan med andra parter:

  • skapa en samlad bild av zoonosläget i hela kedjan från jord till bord
  • sammanställa en årlig rapport om zoonoser
  • informera om zoonoser
  • ta initiativ till eller medverka i vetenskapliga studier som kan öka kunskaperna om zoonoser, inklusive antibiotikaresistens.
Sidan granskades senast : 2019-11-23