Gå direkt till innehåll

Sjukdomsövervakning och sjukdomsbekämpning

SVA är en beredskapsmyndighet som tillsammans med andra upprätthåller effektiv sjukdomsberedskap i Sverige. SVA:s roll i detta arbete är diagnostiserande, riskvärderande och rådgivande. För detta krävs en bred kompetens inom veterinärmedicin och epidemiologi, liksom god kännedom om infrastrukturen inom aktuella branscher och arbetsområden.

SVA:s beredskap utvecklas kontinuerligt, bland annat genom erfarenheter från sjukdomsutbrott. Beredskapen utvecklas också genom träning, deltagande i övningar och forsknings- och utvecklingsprojekt. Beredskapen omfattar även andra områden som berör SVA:s verksamhetsskydd och SVA genomför regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser. SVA deltar inom samverkansområdet farliga ämnen (SOFÄ) för att tillsammans med andra myndigheter och organisationer utveckla den nationella krisberedskapen.

Övervakning och bekämpning av sjukdomar kan indelas i olika segment:

  • Epizootisjukdomar är allvarliga och ofta smittsamma sjukdomar som normalt inte finns i landet. Dessa sjukdomar är reglerade i svensk lag.
    Statsepizootologen utses av regeringen och har ett särskilt ansvar för dessa sjukdomar. SVA:s tjänsteman i beredskap (TiB) finns tillgänglig dygnet runt till stöd för Jordbruksverket och fältveterinärer vid misstanke om och vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar.
    Beredskapens syfte är att SVA i samarbete och samverkan med andra aktörer effektivt ska kunna utreda och motverka epizootier, så att Sverige kan bibehålla önskat smittstatus till en rimlig kostnad för samhället.
  • Endemiska sjukdomar är sjukdomar som finns i landet. Dessa sjukdomar är inte reglerade i någon lag, men de är ändå viktiga eftersom de orsakar sjukdom, ovälfärd och ekonomiska förluster. Det är också de endemiska sjukdomarna som leder till antibiotikaanvändning och det är därför de som driver fram en eventuell antimikrobiell resistens.
  • Zoonoser är allvarliga sjukdomar som kan drabba såväl djur som människor. Det är därför viktigt att övervaka dessa sjukdomar ur såväl ett folkhälso- som ur ett veterinärmedicinskt perspektiv
  • Antibiotikaresistens utgör ett allvarligt hot mot våra möjligheter att bekämpa bakteriella infektioner. Därför följs bakteriers känslighet mot antibiotika kontinuerligt.
  • Vaccinberedskap är viktig eftersom det är bättre att förbygga än att bota. Det är viktigt att ha kännedom om och tillgång till vacciner som är relevanta för Sverige och SVA har ett nationellt ansvar för denna beredskap.
Senast uppdaterad : 2020-09-30